Nieuwe vacature online: klik hier

THUIS

Op Fluitenkruid geloven wij dat elk kind uniek is en zullen wij elk kind de gelegenheid bieden om zich vanuit vrijheid volledig te ontplooien.Onze basishouding is vragend; ” wat heeft dit kind nodig van ons om een volgende stap in zijn ontwikkeling te kunnen maken?”

Een warme en omhullende plek waar een kind zich gehoord en geborgen voelt. Waar wij ritmisch, volgens vaste patronen en rituelen leven, want dat geeft veiligheid, herkenning en houvast.


Respectvol leven in en met de natuur is voor ons een belangrijke pijler. Zo verwonderen wij ons buiten over alles wat groeit en bloeit en ervaren wij de seizoenen met elk hun pracht. Uiteraard maken wij daarbij dankbaar gebruik van al het moois aan spelmateriaal dat de natuur ons schenkt. Door de prachtige seizoen tafel binnen te verzorgen maken wij zichtbaar wat er zich buiten afspeelt.


Wij willen een plek zijn waar de kinderen zich naar hartenlust kunnen ontwikkelen, waar de creatieve vermogens van elk kind tot ontwikkeling kunnen komen. Hiervoor bieden wij een omgeving aan die de fantasie aanspreekt bijvoorbeeld door het vrije spel en speelgoed dat tot de verbeelding spreekt aan te bieden. Een plek waar kinderen zinvolle en waardevolle ervaringen op kunnen doen.


Tussen de middag eten wij een heerlijke gezonde warme maaltijd en onze voeding is zoveel mogelijk biologisch. Voor de verzorging van de kinderen gebruiken wij natuurlijke producten.

Wij helpen de kinderen zich te verbinden met zichzelf, hun omgeving en de mensen om zich heen. Zo leggen wij met elkaar een gezonde basis voor het verdere leven.